Piotrowska, Anna, i Violetta Winnicka-Gręźlikowska. 2022. „Ocena działań Zawodowych pielęgniarki POZ Ze szczególnym uwzględnieniem Pracy Z dziećmi I Ich Rodzicami”. Innowacje W Pielęgniarstwie I Naukach O Zdrowiu 7 (3). https://doi.org/10.21784/IwP.2022.015.