Piotrowska, A., & Winnicka-Gręźlikowska, V. (2022). Ocena działań zawodowych pielęgniarki POZ ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i ich rodzicami. Innowacje W Pielęgniarstwie I Naukach O Zdrowiu, 7(3). https://doi.org/10.21784/IwP.2022.015