Chmielewska, D. (2021). Popularność w grupie rówieśniczej osób z zaburzeniami masy ciała. Innowacje W Pielęgniarstwie I Naukach O Zdrowiu, 6(4), 45–71. https://doi.org/10.21784/IwP.2021.021