Płoszaj, K. M., & Kochman, D. (2021). Wpływ pandemii Koronawirusa (COVID–19) na jakość życia rodziny i dziecka. Innowacje W Pielęgniarstwie I Naukach O Zdrowiu, 6(3), 59–78. https://doi.org/10.21784/IwP.2021.016