(1)
Piotrowska, A.; Winnicka-Gręźlikowska, V. Ocena działań Zawodowych pielęgniarki POZ Ze szczególnym uwzględnieniem Pracy Z dziećmi I Ich Rodzicami. IWPNZ 2022, 7.