(1)
Chmielewska, D. Popularność W Grupie rówieśniczej osób Z Zaburzeniami Masy ciała. IWPNZ 2021, 6, 45-71.