(1)
Przystaś, B. J. Pielęgnacja Pacjenta Z Nowotworem Krtani, przebywającego W środowisku Domowym. IWPNZ 2021, 6, 80-89.