(1)
Płoszaj, K. M.; Kochman, D. Wpływ Pandemii Koronawirusa (COVID–19) Na jakość życia Rodziny I Dziecka. IWPNZ 2021, 6, 59-78.