(1)
Cecot, N.; Kańkowska, D. Kategorie Zachowań Zdrowotnych pacjentów Przed wystąpieniem zawału mięśnia Sercowego W zależności Od Wybranych Zmiennych Socjodemograficznych. IWPNZ 2021, 6, 21-37.