1.
ZIELIŃSKI, Jerzy. Polskie Archiwum Karmelitów Bosych: historia, wybitne postaci, metoda i zbiory. Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae [online]. 1 grudzień 2019, T. 12, nr 1, s. 137–158. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/IS.2019.008.