1.
CHMIELEWSKI, Marek. Symbolika malżeńska w mistyce św. Teresy z Avila. Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae [online]. 1 grudzień 2019, T. 12, nr 1, s. 11–22. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/IS.2019.001.