Chmielewski, M. „Symbolika malżeńska W Mistyce św. Teresy Z Avila”. Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, t. 12, nr 1, grudzień 2019, s. 11-22, doi:10.12775/IS.2019.001.