Chmielewski, M. (2019) „Symbolika malżeńska w mistyce św. Teresy z Avila”, Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, 12(1), s. 11–22. doi: 10.12775/IS.2019.001.