Bieliński, K. (2019). Dar Ducha Świętego i jego implikacje etyczne dla wspólnoty Kościoła na podstawie Dz 2, 1-41. Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, 11(1), 171–198. https://doi.org/10.12775/IS.2018.007