(1)
Chmielewski, M. Symbolika malżeńska W Mistyce św. Teresy Z Avila. IS 2019, 12, 11-22.