(1)
Bieliński, K. Dar Ducha Świętego I Jego Implikacje Etyczne Dla wspólnoty Kościoła Na Podstawie Dz 2, 1-41. IS 2019, 11, 171-198.