1.
Rezmer-Płotka K. Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i jego wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin. HiP [Internet]. 1 czerwiec 2021 [cytowane 28 listopad 2022];(36 (43):165-6. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/36143