1.
ROMAŃSKI, Mirosław. Radykalne formy oporu społecznego w Polsce na tle wydarzeń 1968 roku. Historia i Polityka [online]. 12 październik 2015, nr 13 (20), s. 141–158. [udostępniono 24.3.2023]. DOI 10.12775/HiP.2015.009.