1.
MINKNER, Kamil. Tradycyjny instytucjonalizm i jego znaczenie dla nauk politycznych. Historia i Polityka [online]. 12 październik 2015, nr 13 (20), s. 9–30. [udostępniono 21.6.2024]. DOI 10.12775/HiP.2015.001.