1.
GAŁA, Katarzyna. Od konfrontacji do kooperacji – ewolucja postawy ONZ w stosunku do korporacji transnarodowych. Historia i Polityka [online]. 11 październik 2015, nr 13 (20), s. 47–64. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/HiP.2015.003.