1.
POTORSKI, Radosław. Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony. Historia i Polityka [online]. 3 lipiec 2011, nr 5 (12), s. 140–155. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/HiP.2011.010.