1.
TOMASZEWSKI, Patryk. Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem. Historia i Polityka [online]. 1 lipiec 2012, nr 8 (15), s. 141–149. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/HiP.2012.021.