1.
CHECHŁOWSKA-LIPIŃSKA, Marta. Anthony Pratkanis, Elliot Aronson Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień Warszawa 2013, pp. 346. Historia i Polityka [online]. 19 luty 2015, nr 12 (19), s. 117–119. [udostępniono 15.7.2024]. DOI 10.12775/HiP.2014.024.