1.
ORŁOWSKA, Marzena. Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej. Historia i Polityka [online]. 18 luty 2015, nr 11 (18), s. 47–54. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/HiP.2014.004.