1.
KOZIEŁŁO, Tomasz. Stosunki polsko-amerykańskie a wojna w Iraku w koncepcjach politycznych LPR. Historia i Polityka [online]. 7 lipiec 2014, nr 10 (17), s. 75–93. [udostępniono 3.3.2024]. DOI 10.12775/HiP.2013.013.