1.
KLIMIUK, Zbigniew. Struktura i obroty handlowe między RFN a ZSRR w latach 70. XX w. jako przejaw postępującego spowolnienia i kryzysu gospodarczego Związku Radzieckiego. Historia i Polityka [online]. 20 kwiecień 2022, nr 39 (46), s. 59–79. [udostępniono 27.9.2023]. DOI 10.12775/HiP.2022.004.