1.
REZMER-PŁOTKA, Kamila. Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i jego wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin. Historia i Polityka [online]. 1 czerwiec 2021, nr 36 (43), s. 165–166. [udostępniono 9.12.2022]. DOI 10.12775/HiP.2021.020.