1.
ZABORSKI, Marcin. Droga, brama, szczelina. „Przejście” jako element symboliczny we współczesnych pomnikach i miejscach pamięci. Historia i Polityka [online]. 31 marzec 2021, nr 35 (42), s. 127–145. [udostępniono 2.4.2023]. DOI 10.12775/HiP.2021.008.