1.
NOWAK, Leszek. Przemiany kultury pamięci – od kultu bohaterów do hołdu oddawanego ofiarom. Historia i Polityka [online]. 5 październik 2019, nr 29 (36), s. 81–100. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/HiP.2019.027.