1.
BODZIANY, Marek & ŚCIBOREK, Zbigniew. Military Implications of the Russian Federation’s Politics of Expansion. Historia i Polityka [online]. 13 listopad 2019, nr 30 (37), s. 9–23. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/HiP.2019.032.