1.
KOSMYNKA, Stanisław. Związki terroryzmu dżihadystycznego z handlem narkotykami. Casus Hiszpanii. Historia i Polityka [online]. 18 wrzesień 2019, nr 27 (34), s. 41–56. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/HiP.2019.003.