1.
TOMASZEWSKI, Patryk. The Influence of Space on the Sense of Security on the Part of the Local Community. On the Basis of Bydgoskie Przedmieście District in Toruń. Historia i Polityka [online]. 21 grudzień 2017, nr 22 (29), s. 57–68. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/HiP.2017.027.