1.
TOMASZEWSKI, Patryk. Ekstremizm polityczny, a bezpieczeństwo państwa — rozważania w kontekście Polski. Historia i Polityka [online]. 22 czerwiec 2012, nr 7 (14), s. 47–57. [udostępniono 29.3.2023]. DOI 10.12775/HiP.2012.004.