1.
CZYŻNIEWSKI, Marcin. Konserwatywny liberalizm Václava Klausa. Historia i Polityka [online]. 22 czerwiec 2012, nr 7 (14), s. 9–23. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/HiP.2012.001.