1.
LEWANDOWSKI, Arkadiusz. G. Kucharczyk, Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra 2009. Historia i Polityka [online]. 21 sierpień 2013, nr 4 (11), s. 259–264. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/HiP.2010.029.