1.
CERAN, Tomasz. Historia i polityka – światy przeciwstawne? Na marginesie myśli Juliusza Mieroszewskiego. Historia i Polityka [online]. 21 czerwiec 2010, nr 4 (11), s. 120–134. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.12775/HiP.2010.017.