1.
KOLASIŃSKI, Michał. Stosunki dyplomatyczne Ukrainy z Kubaniem w 1918 roku. Historia i Polityka [online]. 20 grudzień 2010, nr 2/3 (9/10), s. 141–164. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.12775/HiP.2010.032.