1.
ZDULSKI, Krzysztof. Mosul przede wszystkim… Stosunki brytyjsko-tureckie w latach 1923–1929. Historia i Polityka [online]. 9 marzec 2017, nr 19 (26), s. 25–42. [udostępniono 27.2.2024]. DOI 10.12775/HiP.2017.002.