1.
CHIKHORIA, Razhden. Stanowisko Rumunii wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej. Historia i Polityka [online]. 1 marzec 2017, nr 17 (24), s. 67–78. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/HiP.2016.022.