Romański, M. „Radykalne Formy Oporu społecznego W Polsce Na Tle Wydarzeń 1968 Roku”. Historia I Polityka, nr 13 (20), październik 2015, s. 141-58, doi:10.12775/HiP.2015.009.