Gała, K. „Od Konfrontacji Do Kooperacji – Ewolucja Postawy ONZ W Stosunku Do Korporacji Transnarodowych”. Historia I Polityka, nr 13 (20), październik 2015, s. 47-64, doi:10.12775/HiP.2015.003.