Koziełło, T. „Stosunki Polsko-Radzieckie W myśli Politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) : Zarys Problematyki”. Historia I Polityka, nr 7, październik 2015, s. 59-78, doi:10.12775/HiP.2008.010.