Kolasiński, M. „Polskie Poselstwo W Kijowie (październik 1918 - Luty 1919) W świetle ukraińskich archiwaliów”. Historia I Polityka, nr 7, październik 2015, s. 9-24, doi:10.12775/HiP.2008.001.