Kącka, K. „Udział Polskiej Dyplomacji W międzynarodowej Debacie Nad Problemem Niemieckim Po zakończeniu Drugiej Wojny światowej”. Historia I Polityka, nr 5 (12), lipiec 2011, s. 115-39, doi:10.12775/HiP.2011.009.