Orłowska, M. „Neorealistyczne Interpretacje Procesu Integracji Europejskiej”. Historia I Polityka, nr 11 (18), luty 2015, s. 47-54, doi:10.12775/HiP.2014.004.