Koziełło, T. „Stosunki Polsko-amerykańskie a Wojna W Iraku W Koncepcjach Politycznych LPR”. Historia I Polityka, nr 10 (17), lipiec 2014, s. 75-93, doi:10.12775/HiP.2013.013.