Jaeschke, A. . „Walka O Prymat W Stanowieniu Prawa między Izbą Lordów a Izbą Gmin Na początku XX Wieku”. Historia I Polityka, nr 37 (44), październik 2021, s. 73-91, doi:10.12775/HiP.2021.025.