Głowiak, K. „Stosunek Polaków Do Przyjmowania uchodźców Przed I W Warunkach Europejskiego Kryzysu Migracyjnego”. Historia I Polityka, nr 35 (42), marzec 2021, s. 147-62, doi:10.12775/HiP.2021.009.