Rak, J. „Autokreacja ról Politycznych Komitetu Obrony Demokracji W Mitycznym Uniwersum Polskiej Sceny Politycznej”. Historia I Polityka, nr 35 (42), marzec 2021, s. 31-45, doi:10.12775/HiP.2021.002.