Ilnicki, M. „Swoistość Terminologii Stosowanej W Naukach O bezpieczeństwie”. Historia I Polityka, nr 29 (36), październik 2019, s. 57-65, doi:10.12775/HiP.2019.025.